Regulamin

§ 1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

A. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi informacyjnej przez serwis Chronolife.eu należący do Syndykatu Zdrowia.

B. Definicje pojęć:

Usługodawca to serwis Chronolife.eu (Chronobiologiczny Kalendarz Zdrowia – CKZ)

Usługobiorca to każda osoba prywatna / firma dysponująca aktywnym numerem komórkowym i/lub adresem email

Administratorem danych osobowych (numer telefonu i adres email) jest podmiot zewnętrzny, który dostarcza technologie informatyczne (Google). Wyjątkiem są dane podawane w ramach biuletynu CKZ, których administratorem jest Chronolife.eu.

§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

Aby korzystać z usługi usługobiorca musi spełnić minimalne warunki:

– posiadać aktywny adres email służący do rejestracji, identyfikacji i powiadomień z kalendarza CKZ

– zarejestrować nowe konto na stronie podmiotu świadczącego technologię (niekonieczne jeśli takowe już posiada); jako realny / aktywny jest wymagany wyłącznie adres email, opcjonalnie można podać numer telefonu komórkowego, na który mają przychodzić powiadomienia kalendarza CKZ w formie SMS

§ 3. WARUNKI UMOWY

Usługa opiera się na wielokanałowych powiadomieniach prozdrowotnych wybranych indywidualnie przez usługobiorce, ale w ścisłych ramach czasowych podawanych przez chronobiologię.

Nierozerwalnym elementem usługi jest stała aktualizacja kalendarza CKZ wg nowych wyników badań chronobiologicznych.

Usługobiorca nie może w jakikolwiek sposób działać na szkodę Chronolife.eu np. poprzez skopiowanie treści.

Chronolife.eu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędne działanie podmiotów zewnętrznych np. usterki techniczne po stronie dostawcy technologii.

§ 4. PRYWATNOŚĆ

Polityka prywatności Chronolife.eu została opisana na tej stronie https://chronolife.eu/polityka-prywatnosci/

Polityka prywatności podmiotów zewnętrznych jest opisana na ich stronach www.